There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ein Cyngor - CITB Facebook tracking pixel

Cynghorau'r Gwledydd ar gyfer Lloegr, yr Alban a Chymru 

Mae gan Cynghorau'r Gwledydd rôl allweddol i helpu i lunio dyfodol adeiladu ledled Prydain Fawr a rhoi cyngor strategol i'r Bwrdd i ddiwallu anghenion sgiliau'r diwydiant yn well. Mae eu ffurfio yn ymateb i alwad sylweddol o'r diwydiant trwy ymgynghoriad y Consensws y llynedd a'r Llywodraeth trwy'r Adolygiad ITB i broses lywodraethu CITB fod yn fwy cynrychioliadol o'r Diwydiant mae'n ei wasanaethu.

Cwmpas ac Amcanion Cynghorau'r Gwledydd

 1. Mae pob un o Gynghorau'r Gwledydd yn gyfrifol am wella'r sylfaen dystiolaeth o ble mae CITB yn llunio a datblygu ei Gynllun Strategol, er mwyn sicrhau bod y Bwrdd yn gwybod am faterion, cysyniadau a chyfleoedd allweddol y diwydiant sy'n effeithio ar y Genedl unigol a'r Cenhedloedd ar y cyd.  O'r sylfaen dystiolaeth gasgliadol hon, bydd CITB yn adlewyrchu a blaenoriaethu'r materion, fel sy'n briodol, wrth lunio a gweithredu'r Cynllun ar gyfer cyflwyno Gyrfaoedd, Safonau a Chymwysterau a Hyfforddiant a Datblygu ledled y tair Cenedl.
 2. Bydd canllawiau'r Llywodraeth, mandadau deddfwriaethol a rheoleiddiol yn llywio ac arwain gwaith Cynghorau'r Gwledydd.
 3. Gan gyfeirio'n benodol at y Genedl unigol, bydd y Cyngor yn: 
 • Darparu cipolwg ar yr heriau a chyfleoedd i'r Genedl mae'n ei chynrychioli
 • Llywio a dylanwadu ar y Bwrdd ar ddatblygu a chyflwyno'r Cynllun Strategol yn effeithiol gan annog addasiadau i'r ddarpariaeth er mwyn adlewyrchu digwyddiadau/newidiadau nas rhagwelwyd sy'n effeithio ar y Genedl/diwydiant yn fwy cyffredinol
 • Dadlau a chynnig her adeiladol mewn perthynas â'r cynllun arfaethedig o ddyrannu adnoddau yn ôl blaenoriaethau'r diwydiant sy'n cystadlu ledled Prydain Fawr
 • Darparu persbectif cenedlaethol ar fylchau sgiliau adeiladu yn ôl anghenion rhagolwg cytunedig.

Aelodaeth

Cyngor Gwlad – Lloegr

 • Cadeirydd, Seamus Keogh, Prif Swyddog Gweithredol, Clancy Docwra Cyf
 • Diane Bourne – Rheolwr Gyfarwyddwr, Eric Wright Civil Engineering & Group
 • Chris Carr – Cyd-reolwr Gyfarwyddwr, Carr & Carr (Builders) Cyf
 • James Flannery – Cyfarwyddwr Adeiladu, Cunard Construction Ltd.
 • Andrew Harvey – Rheolwr Gyfarwyddwr, Harvey Shopfitters Cyf
 • Chris Last – Cyfarwyddwr AD y Grŵp, Kier Construction
 • Sharon Llewellyn – Rheoli Risg a Chyfarwyddwr Prosiectau, JPR Roofing and Flooring Cyf
 • Ged Simmonds – Cyfarwyddwr Uned Fusnes, Mace Cyf
 • Rob Tansey – Cyfarwyddwr AD y Grŵp, Barrett Developments Ccc
 • Julie White – Rheolwr Gyfarwyddwr, D-Drill (Masters Drillers) Cyf

Cyngor Gwlad – yr Alban

 • Cadeirydd, Tony Elliott, Cyfarwyddwr AD y Grŵp, Robertson Group
 • Zeshan Afzal – Rheolwr Safle, BAM Construction UK
 • Nicola Barclay – Prif Weithredwr, Homes for Scotland
 • Mark Bramley – Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Pat Munro (Alness) Cyf
 • Craig Bruce – Cyd-reolwr Gyfarwyddwr, Pert Bruce Construction Cyf
 • Marion Forbes, Cyfarwyddwr, Mactaggart and Mickel Homes Cyf
 • Michael Smyth – Cyfarwyddwr HR, Graham Construction
 • Richard Steedman – Rheolwr Gyfarwyddwr, Cameron Drywall Contractors Cyf
 • Jim Young – Cyfarwyddwr Adeiladu, Chap Group (Aberdeen) Cyf
 • Penodiad i'w wneud

Cyngor Gwlad – Cymru Wales

 • Cadeirydd, Leigh Hughes, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gwerth Cymdeithasol, Bouygues Cyf
 • Gareth Davies, Cyfarwyddwr Adeiladu, Knox & Wells Cyf
 • Andrea Green – Cyfarwyddwr Profiad Cwsmer, Costain Cyf
 • Jenny Hudson – Cyfarwyddwr Masnachol, G M Jones Cyf
 • Simon Jehu – Rheolwr Gyfarwyddwr Datblygu, Jehu Group Cyfyngedig
 • Owain Jones – Cyfarwyddwr y Cwmni, T Richard Jones (Betws) Cyf
 • Richard Owen, Rheolwr Hyfforddi a'r Gweithlu, Jones Bros
 • Neal Stephens – Rheolwr Gyfarwyddwr Adeiladu De Cymru, Willmott Dixon
 • Paul Tedder – Cyfarwyddwr a chyd-berchennog, Atlantic Dwellings Cyf
 • Terry Edwards – John Weaver Contractors

Cofnodion o gyfarfodydd

Cyhoeddir cofnodion o bob cyfarfod Cyngor CITB yn fformat PDF.

Darllen cofnodion cyfarfodydd Cyngor CITB.