There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ein Bwrdd - CITB Facebook tracking pixel

Ein Bwrdd

Aelodau'r bwrdd

Dysgu pwy yw aelodau Bwrdd CITB a pha sector o'r diwydiant maent yn ei gynrychioli.

Y Pwyllgor Cyllid Buddsoddi

Dysgu am y pwyllgor Cyllid Buddsoddi sy'n cynghori ein Bwrdd ar ein strategaeth, polisi a buddsoddiadau Cyllid Buddsoddi.

Pwyllgorau sydd wedi'u diddymu

Disodlwyd pwyllgorau Cymru, Lloegr a'r Alban gan Gynghorau Cenedl. Cedwir gwybodaeth ynghylch pwyllgorau blaenorol at ddibenion hanesyddol.