There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Arwain a Rheoli - CITB Facebook tracking pixel

Arwain a Rheoli

Mae diwylliant lle caiff sgiliau ac ymddygiad arwain a rheoli da eu defnyddio a'u datblygu yn amhrisiadwy.

Mae'n esgor ar lawer o fuddiannau ac mae'n allweddol er mwyn cynyddu ymrwymiad a chymhelliant cyflogwyr a gall arwain at weithlu sydd â mwy o ffocws ac sy'n teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi.

Mae cael eich staff i wneud eu gorau glas yn hanfodol i'ch busnes ac mae'n effeithio ar feysydd sylfaenol, gan gynnwys:

  • boddhad cleientiaid
  • enw da am waith o safon
  • cynhyrchiant
  • arbedion effeithlonrwydd o ran diogelwch, lleihau gwastraff a chynaliadwyedd.

Yn y pen draw, mae'n effeithio ar eich elw.

Cyrsiau Hyfforddi

Mae CITB yn cynnig amrywiaeth o atebion hyfforddi i oruchwylwyr a rheolwyr. Gan ganolbwyntio ar sgiliau technegol a meddal, maent wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer anghenion y diwydiant adeiladu.

Maent yn cynnwys cyrsiau nad ydynt wedi'u hachredu neu rai eraill sy'n arwain at gymhwyster fel NVQ neu gymhwyster Sefydliad Arwain a Rheoli (ILM).   

Mae'n esgor ar lawer o fuddiannau ac mae'n allweddol i gynyddu ymrwymiad a chymhelliant cyflogeion a gall arwain at weithlu â mwy o ffocws ac sy'n teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi.

Mae cael eich staff i wneud eu gorau glas yn hanfodol i'ch busnes ac mae'n effeithio ar feysydd sylfaenol, gan gynnwys:

  • boddhad cleientiaid
  • enw da am waith o safon
  • cynhyrchiant
  • arbedion effeithlonrwydd o ran diogelwch, lleihau gwastraff a chynaliadwyedd. 

Yn y pen draw mae'n effeithio ar eich elw.

Arian Grant

Mae arian grant ar gael gan CITB.

Gellir cael manylion llawn Cynllun Grantiau 2012/2013 yn ein hadran Lefi a Grant.