There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Adeiladu CDM (Dylunio a Rheoli) - CITB Facebook tracking pixel

Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015

Canllawiau CDM y Diwydiant 

Mae'r canllaw yma sydd ar gael am ddim ar gael mewn chwech dogfen syml (Cleientiaid, Prif Ddarlunwyr, Contractwyr a Gweithwyr). 

Darganfyddwch fwy am ganllawiau

Adnoddau CDM

Yn newydd i Reoliadau CDM?  

Peidiwch â phoeni - mae llawer o help ac arweiniad ymarferol ar gael i'ch helpu chi deall CDM.  

Ein cyflwyniad i Reoliadau CDM

Mae CDM Wizard yn gwneud cynllunio yn rhwydd

Tu fewn ychydig o funudau bydd ein ap CDM Wizard yn cynhyrchu eich cynllun cam adeiladu ar eich cyfer gan gynnig cynghorion a chefnogaeth ar sut i gadw eich gweithwyr yn iach ac yn ddiogel.  

Darganfod mwy am CDM Wizard 

Edrych am Hyfforddiant 

Mae ein cyrsiau CDM yn rhoi golwg mwy manwl i'r hyn sydd ei angen o bob un deliwr dyletswydd. Mae grant ar gael ar gyfer cyflogwyr gymwys.

Darganfod pa gwrs a fydd o gymorth i chi.