There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Adborth Cwsmeriaid - CITB Facebook tracking pixel

Adborth Cwsmeriaid

Mae eich adborth yn bwysig i ni ac rydym yn gwrando'n ofalus ar bob sylw, canmoliaeth a chwyn.

Os oes gennych unrhyw adborth, yna llenwch y ffurflen isod. Byddwn wrth ein boddau yn clywed am eich barn chi a byddwch yn derbyn ymateb oddi wrthym ni tu fewn i 10 diwrnod gwaith. Fel arall, os oes gennych ymholiad cyffredinol, defnyddiwch ein ffurflen  Gysylltu â ni.

Sut yr ydym yn defnyddio'r adborth hwn.

Rydym yn defnyddio'r adborth hwn i ddatblygu a gwella ein cynhyrchion a gwasanaethau, yn ogystal â meincnodi sut yr ydym yn gweithio ac yn perfformio yn ôl ein haddewidion i gwsmeriaid. Mae ein haddewidion cwsmeriaid yn ymroddiad clir gan holl dîm CITB ynghylch y safonau y gallwch eu disgwyl oddi wrthym; maent wedi eu datblygu trwy ddefnyddio eich adborth i adlewyrchu'r hyn sy'n bwysig i chi, ein cwsmer.

Sut yr ydym yn diffinio adborth  

Sylw –  Sylw neu farn ynghylch cynnyrch, gwasanaeth neu brofiad, efallai gwelliant a ellir ei wneud.

Canmoliaeth –  Datganiad o hapusrwydd Adolygiad cadarnhaol o gynnyrch, gwasanaeth neu brofiad yr ydych wedi ei gael â CITB.

Cwyn –Anfodlonrwydd â chynnyrch, gwasanaeth neu brofiad yr ydych wedi ei gael â CITB. Achlysur lle nad ydych yn teimlo ein bod ni wedi cyflawni yn erbyn ein haddewidion.

Yr Ombwdsmon

Os na fydd cwyn yn cael ei ddatrys i foddhad llawn, gall cwsmeriaid cysylltu ag, trwy Aelodau Seneddol, yr Ombwdsmon Seneddol dros Wasanaethau Iechyd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach ar wefan  yr Ombwdsmon Seneddol dros Wasanaethau Iechyd.

Ffurflen adborth cwsmeriaid (* = Bwlch sydd rhaid ei lenwi)

Os oes gennych rif cofrestru unigol neu os rydych yn cynrychioli cyflogwr, llenwch y canlynol