There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Cymorth darparwr hyfforddiant - CITB Facebook tracking pixel

Cydgysylltwyr penodedig i gwsmeriaid

Unwaith rydych wedi'ch cymeradwyo gyda ni byddwn ni'n darparu un man cyswllt ichi trwy eich cydgysylltydd penodedig i gwsmer. Gan eu bod wedi'u penodi i chi, maent yn creu perthynas agos gyda'ch canolfan, yn trafod eich holl ymholiadau ac yn cael yr atebion mae arnoch eu hangen, pryd mae arnoch eu hangen.

Eich cydgysylltydd cwsmer yw eich dolen i bopeth mae arnoch angen ei wybod ynghylch Site Safety Plus [Diogelwch Safle Plws] a Chyrsiau Adeiladu Safle. Os ydych yn ganolfan newydd bydd eich cydgysylltydd cwsmer yn cysylltu â chi i ddarparu eu manylion cyswllt uniongyrchol ichi.

Ar gyfer ymholiadau gan unrhyw ganolfannau newydd gallwch gysylltu â ni ar ein rhif trosfwaol 0344 994 4020 a dewis un o'r opsiynau isod:

  • Gogledd ar gyfer canolfannau yng ngogledd Lloegr neu'r Alban
  • Canolog ar gyfer canolfannau yng Ngogledd Iwerddon, Cymru neu ganolbarth Lloegr
  • De ar gyfer canolfannau yn ne Lloegr