There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Safonau galwedigaethol cenedlaethol (NOS) - CITB Facebook tracking pixel

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Mae Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn darparu meincnodau ar gyfer perfformiad cymwys. Arweinir y cynnwys gan alw ac mae'n cael ei seilio ar dystiolaeth gan y diwydiant. Mae'r NOS yn sail i hyfforddiant galwedigaethol, prentisiaethau a chymwysterau ledled y DU, ym mhob sector a galwedigaeth. Mae CITB yn datblygu ac yn cynnal y safonau hyn ar gyfer y diwydiant adeiladu.

Gweld rhestr o'r meysydd galwedigaethol y mae CITB yn gweithio arnynt

Gallwch ddefnyddio'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol hyn i:

  • ddisgrifio arferion da mewn meysydd gwaith penodol
  • nodi datganiad cymhwysedd
  • darparu adnoddau ar gyfer amrywiaeth o offer rheoli gweithlu a rheoli ansawdd
  • cynnig fframwaith ar gyfer hyfforddi a datblygu.

Mae'r safonau wedi'u llunio mewn 'cyfresi' o dan feysydd galwedigaethol a gellir eu gweld yn unigol ar y gronfa ddata Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

Hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith

I basio NVQ neu uned am gymhwyster yn llwyddiannus, mae'n rhaid i ddysgwyr ddarparu tystiolaeth wedi'i seilio yn y gwaith o'u gallu. Ar gyfer nifer gyfyngedig o eitemau ychwanegol mewn uned, mae'n bosibl dangos eu sgiliau mewn amgylchedd efelychiadol (i ffwrdd o'r gwaith) - er bod rhaid cynnal hyn yn unol â rheoliadau asesu.

Gweld y rhestr gyfredol o unedau y mae'n bosibl eu cwblhau mewn amgylchedd i ffwrdd o'r gwaith (PDF 187KB)

Safonau dan adolygiad

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn aml yn cael eu hadolygu, eu haddasu a'u diweddaru i ddiwallu anghenion y diwydiant. Mae CITB yn cydlynu'r holl adolygiadau prosiect ar gyfer galwedigaethau adeiladu ac yn annog eich mewnbwn.

Gweld manylion y cyfresi sy'n cael eu hadolygu 2018-2019

Mae'r safonau galwedigaethol cenedlaethol (NOS) a gynhwysir yn y gyfres hon yn ymwneud â chwistrellu Dŵr, Cadwraeth ffasâd (cynnal a chadw), Amddiffyn rhag tân yn oddefol, Atgyweirio difrod ac Ail-wynebu.

Mae'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o NOS yn y meysydd isod.

Chwistrellu dŵr - adroddiad cynnydd (PDF 65KB)

Pecyn datblygu ar gyfer chwistrellu dŵr (PDF 523KB)

Adroddiad cynnydd cadwraeth ffasâd (PDF  66KB)

Pecyn datblygu ar gyfer cadwraeth ffasâd  (PDF 506KB)

Atgyweirio difrod ac ail-wynebu - gweld yr adroddiad cynnydd (PDF 14KB)

Pecyn datblygu ar gyfer atgyweirio difrod ac ail-wynebu (PDF 610KB)

Os oes gennych awgrym ar gyfer safonau i'w hadolygu, cwblhewch ein ffurflen Dweud eich dweud a bydd y tîm safonau yn cysylltu â chi.

Mae'r safonau galwedigaethau cenedlaethol (NOS) a gynhwysir yn y gyfres hon yn ymwneud â rheoli safle yn y meysydd galwedigaethol dilynol: Adeiladu a Pheirianneg Sifil, Cynnal a chadw ac atgyweirio Priffyrdd, Datblygu Preswyl, Cadwraeth a Dymchwel.

Mae'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o NOS yn y meysydd dilynol.

Adolygiad ar gyfer Rheoli Safleoedd Adeiladu, ac adroddiad cynnydd_NOS Goruchwylio Safleoedd Adeiladu (PDF 151KB) Gorffennaf 2019

Seithfed pecyn datblygu ar gyfer Rheoli Safleoedd Adeiladu (PDF 1MB) Gorffennaf 2019

Mae'r safonau galwedigaethol cenedlaethol (NOS) a gynhwysir yn y gyfres hon yn ymwneud â goruchwylio safle yn y meysydd galwedigaethol dilynol: Adeiladu a Pheirianneg Sifil, Cynnal a chadw ac atgyweirio Priffyrdd, Datblygu Preswyl, Dymchwel a Thwnelu.

Mae'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o NOS ei alwedigaethau.

Adolygiad o Oruchwylio Safleoedd Adeiladu, ac adroddiad cynnydd NOS Rheoli Safleoedd Adeiladu (PDF 151KB) Gorffennaf 2019

Pumed pecyn datblygu ar gyfer Goruchwylio Safleoedd Adeiladu (PDF 1MB) Gorffennaf 2019

Mae'r safonau galwedigaethol cenedlaethol (NOS) a gynhwysir yn y gyfres hon yn ymwneud â galwedigaethau Paentiwr, Paentiwr ac addurnwr, Paentiwr diwydiannol a Phaentio ac addurno.

Mae'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS hyn.

Adolygiad prosiect o NOS Galwedigaethau Gorffen Addurnol a Phaentio Diwydiannol - gweld yr adroddiad cynnydd (PDF 147KB)

Trydydd pecyn datblygu ar gyfer Gorffen addurniadol (PDF 886KB)

Hoffai'r diwydiant gynnig newid i strwythur cymwysterau Lefel 2 a Lefel 3.

Adroddiad cynnydd i'w adolygu i gymwysterau Dymchwel lefel 2 a 3 (PDF 13KB)

Mae'r gyfres hon yn cynnwys safonau galwedigaethol cenedlaethol (NOS) ar gyfer maes alwedigaethol teilsio waliau a lloriau a theilsio waliau a llawr Treftadaeth.

mae'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS hyn.

Adolygiad o NOS ar gyfer adroddiad cynnydd 12/11/18 y gyfres hon (PDF 17KB)

Pecyn datblygu ar gyfer teilsio Wal a llawr (PDF 744KB)

Mae'r gyfres hon yn cynnwys safonau galwedigaethol cenedlaethol (NOS) ar: Gwaith saer safle, Gwaith coed pensaernïol, Gwaith coed polion a thrawstiau strwythurol, Fframio pren strwythurol ysgafn, Codi fframiau pren, Deciau pren a chladin,  Gwaith coed safle treftadaeth, Gwaith coed pensaernïol treftadaeth a Gwaith saer polion a thrawstiau strwythurol treftadaeth a Strwythurau to wedi'u cydosod.

Mae'r diwydiant wedi nodi'r angen i gynnal adolygiad llawn o'r NOS hyn.

Adolygiad Prosiect o NOS ar gyfer adroddiad cynnydd Galwedigaethau Pren f7 11131218 (PDF 154KB)

Nodiadau a chamau gweithredu ar gyfer galwedigaethau Pren, pedwerydd a phumed cyfarfod 2018 (PDF 362KB)

Pecyn datblygu ar gyfer holl alwedigaethau Pren NOS 2018 (PDF 1MB)