Facebook tracking pixel

Ffederasiynau Consensws

Y canlynol yw'r 14 ffederasiwn yr ydym yn ceiso eu barn fel rhan o'r proses Consensws:

  • Build UK
  • Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain [British Woodworking Federation]
  • Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil [Civil Engineering Contractors Association]
  • Cymdeithas Llogi Offer Adeiladu [Construction Plant-hire Association]
  • Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr [Federation of Master Builders]
  • Sector Gwaith Gorffen a Gosod Dodrefnau Mewnol (FIS) [Finishes and Interiors Sector]
  • Cymdeithas Llogi Ewrop [Hire Association Europe]
  • Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi [Home Builders Federation]
  • Cymdeithas Genedlaethol y Dodrefnwyr siopau [National Association of Shopfitters]
  • Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr [National Federation of Builders]
  • Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Gwaith Dymchwel [National Federation of Demolition Contractors]
  • Ffederasiwn Adeiladu'r Alban [Scottish Building Federation]
  • Ffederasiwn Addurnwyr yr Alban [Scottish Decorators Federation]
  • Cymdeithas Perchnogion Offer yr Alban [Scottish Plant Owners Association]

Mae'r ffederasiynau a chymdeithasau canlynol  yn aelodau o Build UK:

  • Is-adran Rheoli ac Atal Asbestos [Asbestos Control & Abatement Division]
  • Cymdeithas Contractwyr Lloriau Concrid Diwydiannol [Association of Concrete Industrial Flooring Contractors]
  • Cymdeithas Contractwyr Tynnu Asbestos [Asbestos Removal Contractors Association]
  • Cymdeithas Contractwyr Dwythellau a Gwasanaethau Perthynol [Association of Ductwork Contractors and Allied Service]
  • Cymdeithas Amddiffynwyr Tān Arbenigol [Association for Specialist Fire Protection]
  • Cymdeithas Contractwyr Arbenigol Gosod Sylfaenau [Association of Specialist Underpinning Contractors]
  • Cymdeithas Goleuo Technegol ac Arbenigwyr Mynediad [Association of Technical Lightning and Access Specialists]
  • Cymdeithas Gwaith Dur Adeiladol Prydain (BCSA) [The British Constructional Steelwork Association]     
  • Cymdeithas Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu (BESA) [The Building Engineering Services Association]
  • Cymdeithas Geomembrane Prydain [British Geomembrane Association]
  • Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain [British Woodworking Federation]
  • Cymdeithasau Gosod Lloriau Contract [Contract Flooring Association]
  • Grŵp Strwythurau Concrid [Concrete Structures Group]
  • Cymdeithas Drysau a Chaledwedd [Door and Hardware Federation]
  • Cymdeithas Llifio a Drilio [Drilling and Sawing Association]
  • Paneli wedi'u Peiriannu mewn Adeiladu [Engineered Panels in Construction] (EPIC)
  • Cymdeithas Lloriau Resin [Resin Flooring Association]
  • Sector Gwaith Gorffen a Gosod Dodrefnau Mewnol (FIS) [Finishes and Interiors Sector]
  • Ffederasiwn Arbenigwyr Gosod Pyst [Federation of Piling Specialists]
  • Ffederasiwn Gwydr a Gwydro [Glass and Glazing Federation]
  • Cymdeithas Rendr sydd wedi ei Insiwleiddio a Chladio [Insulated Render and Cladding Association
  • Ffederasiwn Rhyngwladol Mynediad a Yrrir gan Bŵer [International Powered Access Federation]
  • Cydffederasiwn Cenedlaethol Mynediad a Sgaffaldiau [National Access & Scaffolding Confederation]
  • Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Gwaith Dymchwel [National Federation of Demolition Contractors]
  • Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Gwaith Toi [National Federation of Roofing Contractors]
  • Cymdeithas Paentio ac Addurno [Painting and Decorating Association]
  • Cymdeithas Dylunio ac Adeiladu Gwledig a Diwydiannol [Rural and Industrial Design and Building Association]
  • Cymdeithas Marciau Diogelwch ar y Ffyrdd [Road Safety Markings Association]
  • Cymdeithas Peirianneg Mynediad Arbenigol a Chymdeithas Cynnal a Chadw [Specialist Access Engineering and Maintenance Association]
  • Cymdeithas Toi Plethwaith Sengl [Single Ply Roofing Association]
  • Cymdeithas Goed Strwythurol [Structural Timber Association]
  • Cymdeithas Contractwyr Insiwleiddio Thermol [Thermal Insulation Contractors Association]
  • Y Gymdeithas Teilso [The Tile Association]