There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ffederasiynau Consensws - CITB Facebook tracking pixel

Ffederasiynau Consensws

Y canlynol yw'r 14 ffederasiwn yr ydym yn ceiso eu barn fel rhan o'r proses Consensws:

 • Build UK
 • Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain [British Woodworking Federation]
 • Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil [Civil Engineering Contractors Association]
 • Cymdeithas Llogi Offer Adeiladu [Construction Plant-hire Association]
 • Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr [Federation of Master Builders]
 • Sector Gwaith Gorffen a Gosod Dodrefnau Mewnol (FIS) [Finishes and Interiors Sector]
 • Cymdeithas Llogi Ewrop [Hire Association Europe]
 • Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi [Home Builders Federation]
 • Cymdeithas Genedlaethol y Dodrefnwyr siopau [National Association of Shopfitters]
 • Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr [National Federation of Builders]
 • Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Gwaith Dymchwel [National Federation of Demolition Contractors]
 • Ffederasiwn Adeiladu'r Alban [Scottish Building Federation]
 • Ffederasiwn Addurnwyr yr Alban [Scottish Decorators Federation]
 • Cymdeithas Perchnogion Offer yr Alban [Scottish Plant Owners Association]

Mae'r ffederasiynau a chymdeithasau canlynol  yn aelodau o Build UK:

 • Is-adran Rheoli ac Atal Asbestos [Asbestos Control & Abatement Division]
 • Cymdeithas Contractwyr Lloriau Concrid Diwydiannol [Association of Concrete Industrial Flooring Contractors]
 • Cymdeithas Contractwyr Tynnu Asbestos [Asbestos Removal Contractors Association]
 • Cymdeithas Contractwyr Dwythellau a Gwasanaethau Perthynol [Association of Ductwork Contractors and Allied Service]
 • Cymdeithas Amddiffynwyr Tān Arbenigol [Association for Specialist Fire Protection]
 • Cymdeithas Contractwyr Arbenigol Gosod Sylfaenau [Association of Specialist Underpinning Contractors]
 • Cymdeithas Goleuo Technegol ac Arbenigwyr Mynediad [Association of Technical Lightning and Access Specialists]
 • Cymdeithas Gwaith Dur Adeiladol Prydain (BCSA) [The British Constructional Steelwork Association]     
 • Cymdeithas Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu (BESA) [The Building Engineering Services Association]
 • Cymdeithas Geomembrane Prydain [British Geomembrane Association]
 • Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain [British Woodworking Federation]
 • Cymdeithasau Gosod Lloriau Contract [Contract Flooring Association]
 • Grŵp Strwythurau Concrid [Concrete Structures Group]
 • Cymdeithas Drysau a Chaledwedd [Door and Hardware Federation]
 • Cymdeithas Llifio a Drilio [Drilling and Sawing Association]
 • Paneli wedi'u Peiriannu mewn Adeiladu [Engineered Panels in Construction] (EPIC)
 • Cymdeithas Lloriau Resin [Resin Flooring Association]
 • Sector Gwaith Gorffen a Gosod Dodrefnau Mewnol (FIS) [Finishes and Interiors Sector]
 • Ffederasiwn Arbenigwyr Gosod Pyst [Federation of Piling Specialists]
 • Ffederasiwn Gwydr a Gwydro [Glass and Glazing Federation]
 • Cymdeithas Rendr sydd wedi ei Insiwleiddio a Chladio [Insulated Render and Cladding Association
 • Ffederasiwn Rhyngwladol Mynediad a Yrrir gan Bŵer [International Powered Access Federation]
 • Cydffederasiwn Cenedlaethol Mynediad a Sgaffaldiau [National Access & Scaffolding Confederation]
 • Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Gwaith Dymchwel [National Federation of Demolition Contractors]
 • Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Gwaith Toi [National Federation of Roofing Contractors]
 • Cymdeithas Paentio ac Addurno [Painting and Decorating Association]
 • Cymdeithas Dylunio ac Adeiladu Gwledig a Diwydiannol [Rural and Industrial Design and Building Association]
 • Cymdeithas Marciau Diogelwch ar y Ffyrdd [Road Safety Markings Association]
 • Cymdeithas Peirianneg Mynediad Arbenigol a Chymdeithas Cynnal a Chadw [Specialist Access Engineering and Maintenance Association]
 • Cymdeithas Toi Plethwaith Sengl [Single Ply Roofing Association]
 • Cymdeithas Goed Strwythurol [Structural Timber Association]
 • Cymdeithas Contractwyr Insiwleiddio Thermol [Thermal Insulation Contractors Association]
 • Y Gymdeithas Teilso [The Tile Association]