There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ynglŷn â'r Lefi CITB - CITB Facebook tracking pixel

Ynglŷn â'r Lefi CITB

Mae gan CITB y gallu i osod lefi ar gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu.

A yw'r lefi yn gymwys i chi?

Mae'r lefi yn gymwys i bob cyflogwr ‘sy'n ymwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf â gweithgareddau'r diwydiant adeiladu’. Mewn geiriau eraill, pan fydd gweithgareddau yn cymryd mwy na hanner o gyfanswm amser eich cyflogeion (gan gynnwys isgontractwyr).

Dysgu rhagor am bwy ddylai gofrestru

Faint yw e?

Mae faint o lefi a dalwch yn seiliedig ar gyfanswm eich bil cyflog (y swm rydych yn ei dalu i'ch cyflogeion mewn blwyddyn).

Yma mae'r gair ‘cyflogeion’ yn golygu'n benodol unigolion ar y gyflogres ac isgontractwyr Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) rydych yn gwneud didyniad CIS ganddynt. Diffinnir hyn gan ddeddfwriaeth Hyfforddiant Diwydiannol.

 

Y cyfraddau yw:

Mae rhai eithriadau a gostyngiadau yn y lefi ar gyfer cyflogwyr bach.  Dysgu rhagor am sut rydym yn defnyddio'r lefi

Beth yw pwrpas y Lefi CITB?

Defnyddir y Lefi CITB i gefnogi cyflogwyr adeiladu i sicrhau bod gan y diwydiant y gweithlu medrus sydd arno ei angen.

Mae'n yn ymroddedig i sicrhau bod gan y gweithlu adeiladu'r sgiliau cywir ar gyfer y presennol a'r dyfodol yn seiliedig o gwmpas ein tair blaenoriaeth strategol:

  • Gyrfaoedd
  • Safonau a chymwysterau
  • Hyfforddi a datblygu

Dysgu rhagor am sut rydym yn defnyddio'r lefi

The word ‘employees’ has a particular definition in the Industrial Training legislation and includes individuals on the payroll and Construction Industry Scheme (CIS) subcontractors who you make a CIS  deduction [PJ1] from.


 [PJ1]This is the correct terminology as used by HMRC.  The deductions go towards paying a subcontractors tax.  They are not tax in themselves.  https://www.gov.uk/what-is-the-construction-industry-scheme