There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Y Ffurflen Lefi a sut i'w hanfon - CITB Facebook tracking pixel

Ffurflen Lefi a sut i'w hanfon

Ffurflen Lefi a sut i'w hanfon

Unwaith y bydd eich busnes wedi'i gofrestru gyda CITB, rhaid i chi lenwi ac anfon Ffurflen Lefi flynyddol waeth beth yw'r swm rydych wedi'i dalu i'ch cyflogeion.

Pwy ddylai anfon Ffurflen Lefi

Mae'n ofynnol i bob cyflogwr yn y diwydiant adeiladu gael ei asesu i Lefi a llenwi ac anfon Ffurflen Lefi o dan Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982. Mae hyn er mwyn i ni allu asesu faint o lefi sydd arnoch angen ei dalu. 

Gwirio a ydych chi'n cael eich dosbarthu fel cyflogwr adeiladu.

Dulliau o anfon eich Ffurflen Ardoll

Gallwch anfon eich Ffurflen Lefi ar-lein neu drwy'r post.

1. Ar-lein

Gallwch chi gwblhau eich Ffurflen Lefi trwy ddefnyddio'r gwasanaeth CITB ar-lein. Mae angen i chi gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.

Wedi cofrestru eisoes?

Mewngofnodwch i'ch cyfrif ac anfonwch eich Ffurflen Lefi

I sefydlu cyfrif, cofrestrwch drwy ddefnyddio ein ffurflen benodedig

Llofnodwch ar gyfer CITB ar-lein

Yna byddwn ni'n anfon manylion mewngofnodi i chi er mwyn i chi allu gweithredu'ch cyfrif. Sicrhewch fod eich manylion wrth law pan fyddwch chi'n gwneud hyn.

2. Trwy'r post

Cwblhewch y Ffurflen Ardoll a anfonwn ni atoch yn y Gwanwyn, a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen o fewn 30 diwrnod o'i derbyn.

Pryd i anfon eich Ffurflen Ardoll

Cwblhewch y Ffurflen Ardoll a anfonwn ni atoch yn y gwanwyn, a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen o fewn 30 diwrnod o'i derbyn.

Bydd methu â chyflwyno'ch Ffurflen Lefi wedi'i llenwi erbyn 30 Mehefin yn arwain at atal unrhyw hawliadau grantiau nes i ni dderbyn eich Ffurflen Lefi wedi'i llenwi.

Bydd methu â chyflwyno'ch Ffurflen Lefi wedi'i chwblhau erbyn 30 Tachwedd yn golygu y bydd eich cymhwysedd ar gyfer pob cais grant yn cael ei golli.

Os cofrestrwyd eich busnes gyda CITB ar ôl 31 Mawrth mewn unrhyw flwyddyn, byddwch yn derbyn eich Ffurflen Lefi gyntaf yn y gwanwyn dilynol.

Help i gwblhau eich Ffurflen Lefi

Lawrlwythwch ein nodiadau cyfarwyddyd i'ch helpu i gwblhau'ch ffurflen:

Efallai hefyd y bydd y cyfrifiannell Lefi a'r isgontractwyr CIS yn ddefnyddiol i chi..

Bydd angen i chi gadw cofnodion o'ch taliadau cyflogres ac is-gontractwyr am o leiaf tair blynedd treth oherwydd efallai y gofynnir i chi ddarparu'r rhain.

Mae'n bwysig bod mor gywir â phosibl wrth i ni wirio'r wybodaeth ar ffurflenni.  

I siarad â rhywun yn CITB am gwblhau'ch ffurflen, ffoniwch ein tîm ardoll ar 0344 994 4455.

Ar ôl ichi gyflwyno'ch Ffurflen Ardoll

  1. bydd CITB yn dilysu ffurflenni ar gyfer cywirdeb. 
  2. Rydym yn cyfrifo faint o ardoll y mae angen i chi ei dalu a'ch bod yn anfon Hysbysiad Asesu Ardoll i chi.
  3. Rydych yn talu'r ardoll i gymhwyso ar gyfer grantiau.
 

Deddfwriaeth ardoll

Darllenwch ddeddfwriaeth llywodraeth o gwmpas lefi CITB: