There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Talu'r lefi - CITB Facebook tracking pixel

Sut i dalu'r lefi

Sut i dalu'r lefi

Ar ôl i chi gwblhau eich Ffurflen Lefi CITB a derbyn eich Hysbysiad Asesiad Lefi yn esbonio faint o lefi mae angen i chi ei dalu, gallwch drefnu eich taliad lefi.

Pryd i dalu

Mae angen i chi dalu'r Lefi, neu sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu trwy randaliadau, o fewn mis i dderbyn eich Hysbysiad Asesiad Lefi. Fe wnaethom anfon eich asesiad Lefi 2017 atoch yng ngwanwyn 2018.

Byddwn yn anfon eich asesiad 2018 atoch yng ngwanwyn 2019, yn seiliedig ar eich Ffurflen Lefi 2018.

Mae angen i chi fod wedi talu'ch Lefi yn llawn, neu wedi gwneud trefniadau Debyd Uniongyrchol priodol i'w dalu, i fod yn gymwys i dderbyn taliadau grant.

Dulliau talu

Mae dwy ffordd y gallwch dalu'r Lefi:

 • trwy Ddebyd Uniongyrchol mewn hyd at 10 rhandaliad misol di-log. Mae'r gwasanaeth hwn yn eich helpu i ledaenu'r taliadau dros flwyddyn ac mae'n hawdd ei sefydlu.
 • yn llawn fel un cyfandaliad.

Sut i sefydlu'ch Debyd Uniongyrchol

 1. Lawrlwytho'r ffurflen Mandad Debyd Uniongyrchol (PDF, 103KB)
 2. Llenwi'r ffurflen a'i dychwelyd drwy'r post at:
  Gwasanaethau Cwsmeriaid Lefi a Grantiau
  CITB
  Bircham Newton
  King's Lynn
  Norfolk, PE31 6RH
 3. O leiaf 10 diwrnod cyn bod y taliad cyntaf yn ddyledus, byddwn yn anfon 2 ddogfen atoch
 • Cadarnhad o fanylion Banc, i gadarnhau'r manylion sydd gennym ar eich cyfer
 • Cynllun rhandaliadau Debyd Uniongyrchol, yn esbonio faint o lefi sy'n ddyledus gennych, dyddiad a swm pob rhandaliad

Bydd y taliadau'n gadael eich cyfrif banc yn awtomatig bob mis - ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth arall.

Ar yr amod y byddwch yn cyflwyno'ch Ffurflen Lefi'n brydlon bob blwyddyn ac na fyddwch yn canslo'ch Debyd Uniongyrchol, bydd y taliadau yn aros yn eu lle o flwyddyn i flwyddyn.

Help

Os oes arnoch angen help i sefydlu'ch taliadau Lefi, ffoniwch ni ar 0344 994 4455.