There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Yr hyn y gallwch gael cyllid ar ei gyfer - CITB Facebook tracking pixel

Yr hyn y gallwch gael cyllid ar ei gyfer

Rydym yn cynnig cymorth i ddiwydiant trwy ein grantiau a'n cronfeydd. Mae grantiau CITB yn cwmpasu hyfforddiant ddydd i ddydd ac mae ein cronfeydd yn cwmpasu prosiectau a chomisiynau penodol.

Grantiau

Mae ein grantiau'n cefnogi cyflogwyr sy'n darparu hyfforddiant ddydd i ddydd i'w gweithlu.

Mae ein grantiau yn cyfrannu at gost hyfforddiant ac yn cymhwyso'ch gweithlu mewn pynciau sy'n gysylltiedig ag adeiladu ar draws y tri chategori dilynol:

Gweld rhagor am sut mae grantiau CITB yn gweithio

Cronfeydd

Rydym yn darparu cyllid ar gyfer prosiectau penodol sy'n ymwneud â gyrfaoedd, arloesi a hyfforddiant. Os gallwch chi ddarparu cynllun i ni ar gyfer eich anghenion hyfforddi, neu os oes gennych syniad ar gyfer prosiect i wella perfformiad ar gyfer eich cyflogeion neu'r diwydiant yn gyffredinol, efallai y byddwn ni'n gallu helpu trwy ein cronfeydd:

Gweld rhagor am sut rydym yn dyrannu cyllid