There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hygyrchedd - CITB Facebook tracking pixel

Datganiad hygyrchedd

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch i bawb. Rydym wedi anelu at sicrhau bod y wefan hon yn cydymffurfio â'r canllawiau canlynol:-

 • HTML5
 • CSS 3.0
 • WAI AA Dwbl

Er mwyn dilysu ein cod, rydym wedi defnyddio 'Total Validator'.

Total Validator

Adnodd dilysu gwefan sy'n dilysu ac yn sicrhau hygyrchedd nodau (mark-up) a chod arddull (CSS) gwefan yw 'Total validator Pro'. Caiff ei gadw'n gyfoes drwy ddiweddariadau byw, gan sicrhau ei fod bob amser yn profi yn erbyn y manylebau diweddaraf.

 Mae'n darparu'r canlynol:

 • Adnodd dilysu nodau (mark-up) sy'n dilysu yn erbyn manylebau W3C ar gyfer HTML5. 
 • Dilysu hygyrchedd yn erbyn WCAG (2.0), i safon AA.
 • Dilysu CSS yn erbyn Safonau W3C(Lefel 3).

Bysellau Mynediad

Fel ffordd o'ch helpu i gyrchu'r wefan, mae bysellau mynediad wedi'u nodi ar bob prif ddolen a gallant gael eu hactifadu'n hawdd drwy ddefnyddio'r bysellau isod.

H = Ewch i'r Hafan.
S = Anwybyddwch y gwe-lywio ac ewch yn syth i'r cynnwys.
K = Ewch i'r dudalen diffiniadau bysellau mynediad.

Os nad ydych yn gwybod sut i ddefnyddio bysell mynediad, dilynwch y cyfarwyddiadau isod:-

Porwyr ar gyfer Cyfrifiaduron Personol

 • Firefox 2+: Daliwch y bysellau ALT a SHIFT i lawr ac yna pwyswch rif y fysell mynediad
 • Safari: Daliwch y fysell ALT i lawr a phwyswch rif y fysell mynediad
 • Chrome: Daliwch y fysell ALT i lawr a phwyswch rif y fysell mynediad
 • Opera 9+: Daliwch SHIFT a'r fysell ESC i lawr a bydd y rhestr o fysellau mynediad yn ymddangos.
 • Internet Explorer 5+: Daliwch y fysell ALT i lawr, pwyswch y fysell mynediad, rhyddhewch bob un a phwyswch ENTER

Porwyr ar gyfer cyfrifiaduron Mac

 • Firefox: Daliwch y bysellau CTRL ac OPTION i lawr, pwyswch rif y fysell mynediad
 • Safari: Daliwch y bysellau CTRL ac OPTION i lawr, pwyswch rif y fysell mynediad
 • Chrome: Daliwch y bysellau CTRL ac OPTION i lawr, pwyswch rif y fysell mynediad
 • Opera 9+: Daliwch SHIFT a'r fysell ESC i lawr a bydd y rhestr o fysellau mynediad yn ymddangos.