There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Partneriaid ariannu Prentisiaethau CITB - CITB Facebook tracking pixel

Partneriaid ariannu Prentisiaethau CITB

Mae gan CITB gontractau cyllido prentisiaethau gyda'r partneriaid dilynol:

Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Eurpoean Union Social fund logo

Derbynnir cyllid partneriaeth o Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (Cymru)

Eurpoean Union Social fund (Wales) logo

Cefnogir y Rhaglenni Prentisiaethau, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (Cymru)

The Education and Skills Funding Agency [Yr Asiantaeth Gyllido Addysg a Sgiliau]

Education & Skills Funding Agency

Mae'r Asiantaeth Gyllido Addysg a Sgiliau yn darparu cyllid i ni i gyflenwi Prentisiaethau yn Lloegr

Skills Development Scotland [Datblygu Sgiliau'r Alban]

Skills Development Scotland logo

Mae Skills Development Scotland yn darparu cyllid i ni i ddarparu Prentisiaethau yn yr Alban

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Welsh Assembly Government Logo

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn darparu cyllid i ni i ddarparu prentisiaethau yng Nghymru