There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ynglŷn â'r prawf - CITB Facebook tracking pixel

Ynglŷn â'r prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd (HS&E)

Mae prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd (HS&E) CITB yn ffordd bwysig i weithwyr adeiladuddangos y gallant fod yn ddiogel mewn swydd. Mae hefyd yn ffordd iddynt wybod bod eu cyd-weithwyr yr un mor ddiogel ar y safle a pheidio â'u rhoi mewn perygl o gael eu hanafu.

I gyflogwyr, gyda gweithwyr sydd wedi pasio prawf HS&E CITB mae sicrwydd bod eu gweithlu yn gallu parhau i fod yn ddiogel yn y gwaith.

Mae tri math o brawf HS&E. Os ydych eisoes yn gwybod pa fath o brawf i'w sefyll, gallwch archebu a thalu am y prawf ar-lein neu dros y ffôn.


Mae'r prawf HS&E yn cynnwys 50 cwestiwn sy'n cwmpasu pum maes gwybodaeth craidd:

 • cyfreithiol a rheoli
 • iechyd a lles
 • diogelwch cyffredinol
 • gweithgareddau risg uchel
 • yr amgylchedd

Mae gan ymgeiswyr 45 munud i ateb y 50 cwestiwn. Mae'r prawf bellach yn cynnwys dulliau cwestiynau newydd. Defnyddir astudiaethau achos ymddygiadol hefyd yn y prawf i wirio dealltwriaeth ymgeisydd o faterion iechyd, diogelwch ac amgylcheddol, a sut i ymddwyn yn ddiogel ar y safle.

Mae CITB yn adolygu'r prawf yn barhaus i sicrhau ei fod yn parhau i helpu gweithwyr adeiladu a chyflogwyr i gael y wybodaeth, sgiliau a hyfforddiant cywir i allu gweithio'n ddiogel yn y diwydiant. Bydd gwelliannau pellach i'r prawf dros y 12 i 18 mis nesaf.

Mae tri math o brawf HS&E:

Ynglŷn â'r prawf HS&E i Weithwyr

Mae prawf y Gweithwyr yn sicrhau bod gan weithwyr isafswm lefel o ymwybyddiaeth iechyd, diogelwch ac amgylcheddol cyn mynd ar y safle. Mae'r prawf hwn yn cwmpasu'r pum maes gwybodaeth craidd a restrir uchod (gweler Strwythur y prawf).

Ynglŷn â'r prawf HS&E i Arbenigwyr

Mae'r profion hyn yn cynnwys cwestiynau am y pum maes gwybodaeth craidd yn ogystal â chwestiynau perthnasol yn y meysydd arbenigol a ddewisir. Gellir sefyll y prawf i Arbenigwyr yn y pynciau dilynol:

 • goruchwylio (SUP)
 • dymchwel (DEM)
 • plymio (JIB) (PLUM)
 • gwaith priffyrdd (HIW)
 • gwaith arbenigol ar uchder (WAH)
 • lifftiau ac esgaladuron (LAEE)
 • twnelu (TUNN)
 • HVACR - gwasanaethau gwresogi a phlymio (HAPS)
 • HVACR - HVACR - gosod pibellau a weldio (PFW)
 • HVACR - gwaith cwndidau (DUCT)
 • HVACR - rheweiddio ac aerdymheru (RAAC)
 • HVACE - HVACR - cynnal a chadw gwasanaethau a chyfleusterau (SAF)

Ynglŷn â'r prawf Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol

Mae'r prawf hwn yn cwmpasu'r un pum maes craidd ond mae hefyd yn cynnwys cwestiynau ar y pynciau dilynol:

 • rheoliadau adeiladu (dylunio a rheoli) 
 • dymchwel
 • gwaith priffyrdd.

Mae CITB yn cynnig y trefniadau cymorth arbennig dilynol i ymgeiswyr sy'n sefyll y prawf HS&E:

Cymorth sydd ar gael

Math o brawf


Y prawf HS&E i Weithwyr

Y prawf HS&E i Arbenigwyr

Y prawf HS&E i reolwyr a gweithwyr proffesiynol

Llais drosodd Pob un o'r 14 iaith (gweler y rhestr isod) Saesneg a Cymraeg Saesneg a Cymraeg
Iaith Arwyddion Prydain (BSL) Gallwch Na allwch Na allwch
Wheelchair access Gallwch Gallwch Gallwch
Translator Gallwch Gallwch Saesneg a Cymraeg yn unig
Signer Gallwch Gallwch Gallwch
Reader Gallwch Gallwch Gallwch

Gallwch chi archebu'r profion HS&E i gyd gyda throslais Saesneg neu Gymraeg. Ar gyfer y prawf Gweithwyr, mae'r ieithoedd trosleisio ychwanegol hyn ar gael ar gais:

 • Bwlgareg
 • Tsieceg
 • Ffrangeg
 • Almaeneg
 • Hwngareg
 • Lithwaneg
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Pwnjabeg
 • Rwmaneg
 • Rwseg
 • Sbaeneg

Ar gyfer ymholiadau ynghylch cymorth ychwanegol, ffoniwch 0344 994 4491 neu e-bostiwch citb.testingspecialassistance@pearson.com