There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Paratoi ar gyfer y prawf - CITB Facebook tracking pixel

Paratoi ar gyfer y prawf HS ac E

O fis Ionawr 2018 caiff y prawf ei ddiweddaru i gynnwys dulliau cwestiwn newydd, gallwch gael gwybod rhagor ynghylch y newidiadau hyn i'r prawf HSE. Mae'r holl ddeunyddiau adolygu digidol (apiau, lawrlwythiadau a DVDs) wedi'u diweddaru â'r dulliau cwestiwn newydd, fodd bynnag gan nad oes unrhyw newidiadau i gynnwys y cwestiynnau mae'r llyfr yn dal i fod yn gyfoes. I gefnogi'ch gwaith paratoi ar gyfer y prawf, gallwch chi ymgyfarwyddo â'r dulliau cwestiwn newydd ar y dudalen Ddatblygu Prawf HSE.

Mae amrediad o ddeunyddiau adolygu i'ch helpu i baratoi ar gyfer y prawf, gan gynnwys lawrlwythiadau, DVDs, apiau a llyfrau cwestiynau ac ateb.

Archebu deunydd adolygu:

 • Trwy siop ar-lein CITB
 • Trwy ffonio 0344 994 4488. Mae llinellau ar agor dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 8pm, a dyddiau Sadwrn 8am i 12pm
 • Trwy siopau llyfrau ar y stryd fawr neu ar-lein
 • Trwy'ch siop apiau Apple neu Android, defnyddiwch y dolenni isod i lawrlwytho'ch copi o'r ap:

Ops ac ap Arbenigol

Download app store

Ap MAP

Download app store

Ops ac ap Arbenigol

Android app download

Ap MAP

Android app download

Fideo Setting Out 

Mae pob prawf CITB HS ac E yn cynnwys 12 cwestiwn astudiaeth achos ymddygiadol, a gynlluniwyd i brofi sut rydych yn ymateb i sefyllfaoedd iechyd a diogelwch ar safleoedd adeiladu. 

Mae'r cwestiynau'n seiliedig ar y 10 egwyddor a sefydlir yn ein fideo Setting Out, y mae angen i chi ei wylio cyn i chi sefyll eich prawf. 

Mae'r fideo Setting Out yn nodi'r mesurau diogelwch y gallwch chi ddisgwyl i gyflogwyr eu cymryd ar eich rhan, ac yn cynnig awgrymiadau ar sut y gallwch chi hyrwyddo amgylchedd gwaith diogelach. 

Gwylio'r fideo ag is-deitlau

Gwylio'r fideo ag iaith arwyddion Prydain

A fydd y cwestiynau'n newid? 

Bydd deddfwriaeth, rheoliadau ac arferion gorau iechyd, diogelwch a'r amgylchedd yn newid o dro i dro, ond rydym yn gwneud pob ymdrech i gadw'r prawf a'r deunydd adolygu'n gyfoes.

 • Ni chewch eich profi ar gwestiynau nad ydynt bellach yn cael eu hystyried yn briodol.

 • Byddwch chi'n cael eich profi ar gwestiynau gwybodaeth a gyflwynir yn y rhifyn diweddaraf o'r canllaw adolygu - mae'r rhifynnau cyfredol yn ddyddiedig 01 Ebrill 2017.

 • Gellir diweddaru DVDs a lawrlwythiadau ar gyfer adolygu am brawf trwy lawrlwytho'r pats diweddaraf. I wirio'ch DVD neu'ch lawrlwythiad, cliciwch ar yr opsiwn diweddaru gwe oddi ar y brif ddewislen.

Cynyddu'ch siawns o lwyddiant

Byddwch chi'n cynyddu'ch siawns o basio'r prawf trwy ddefnyddio'r offer adolygu a argymhellir, trwy weithio drwy'r holl gwestiynau gwybodaeth a thrwy ddilyn cwrs hyfforddi a argymhellir.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn hyderus â'r pynciau a'r cwestiynau cyn i chi archebu'ch prawf. Mae prawf efelychiadol hefyd ar gael ar y prawf HS ac E ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr (GT100) DVD neu lawrlwythiad a'r prawf HS ac E ar gyfer rheolwyr a gweithwyr proffesiynol (GT200) DVD neu lawrlwythiad. Hefyd gallwch lawrlwytho'r prawf fel ap ar Android ac Apple fel ei gilydd. 

Argymhellir y deunyddiau adolygu dilynol ar gyfer pob un o'r gwahanol brofion HMS ac E:

 • Llyfr cwestiynau ac atebion - Prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr, GT100 (adrannau A - E yn unig)

 • 92/5000 DVD Adolygu - Prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr, DVD GT100

 • Lawrlwythiad adolygu – Prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr, GT100 DL

 • Yr ap prawf symudol HS ac E ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr

 • Cwrs hyfforddi priodol - Diogelwch Safle Plws, cwrs un diwrnod ar ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch.

 

 • Llyfr cwestiynau ac atebion - Prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr, GT100 (adrannau A - E yn unig)  

 • 92/5000 DVD Adolygu - Prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr, DVD GT100  

 • Lawrlwythiad adolygu – Prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr, GT100 DL  

 • Ap prawf symudol HS ac E ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr

 • Dyfarniadau Cskills Lefel 1 ar gyfer iechyd a diogelwch mewn amgylchedd adeiladu cyn sefyll y prawf llafuriwr HS ac E

 • Cyhoeddiadau cefnogol - Diogelwch Safle Adeiladu

 • Cwrs hyfforddi priodol - Diogelwch Safle Plws, Cynllun hyfforddi Diogelwch Rheolwyr Safle pum niwrnod  

 • Llyfr cwestiynau ac atebion - Prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr, GT100 (adrannau A - E, a'r pennod perthnasol yn adran F)  

 • 92/5000 DVD Adolygu - Prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr, DVD GT100

 • Lawrlwythiad adolygu – Prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr, GT100 DL

 • Ap prawf symudol HS ac E ar gyfer gweithredwyr ac arbenigwyr

 • Cyhoeddiadau cefnogol – Cychwyn Diogel GE707

 • Cwrs hyfforddi priodol - Cysylltwch â'ch corff diwydiant am argymhellion

 

 • Llyfr cwestiynau ac atebion - Prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar gyfer rheolwyr a gweithwyr proffesiynol, GT200 (mae angen adolygu pob adran)  

 • DVD Adolygu - Prawf iechyd, diogelwch ac amgylchedd ar gyfer rheolwyr a gweithwyr proffesiynol, DVD GT200  

 • Lawrlwythiad Adolygu - Prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ar gyfer rheolwyr a gweithwyr proffesiynol - GT200 DL

 • Ap prawf symudol HS ac E ar gyfer rheolwyr a gweithwyr proffesiynol

 • Cyhoeddiadau cefnogol - Diogelwch Safle Adeiladu GE700

 • Cwrs hyfforddi priodol - Diogelwch Safle Plws, Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Rheolwyr Safle am bum niwrnod